Te dhenat per pjesemarresit ne Lojerat Europiane “Baku 2015″

BAKU-KOKSH
Njoftim per pjesemarresit ne Lojerat I-ra Europiane “Baku 2015″
Ju informojme se KOKSH ka pregatitur formularet e meposhtem online te cilet duhet te plotesohen me te dhena nga sportistet dhe nga trajneret qe do te marrin pjese ne Lojera. Keto te dhena kerkohen nga Komiteti Organizator i i Lojerave si dhe do te perdoren per botimin e broshures perfaqesuese te Ekipit pjesemarres ne keto Lojera.
Ndaj ju lutem, ne linkun me poshte secili pjesemarre sipas kategorise (trajner ose sportist), duhet te plotesoje formularin online me te dhenat e kerkuara.
Formulari online gjendet edhe ne websitin e KOKSH www.nocalbania.org.al . Plotesimi me te dhenat e pjesemarresve duhet bere deri me date 24 Maj 2015. 

Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015″ -BOKSI

Shqiperia do te perfaqesohet ne Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015″ ne sportin e Boksit me sportistet Rexhildo Zeneli dhe Alban Beqiri

Baku Zenellii (BX)

 

Baku Beqiri (BX)

Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015″- MUNDJE

Shqiperia do te perfaqesohet ne Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015″ ne sportin e Mundjes me sportistet Egzon Shala , Osman Hajdari dhe Islam Islamaj

Baku Shala (WR)

Baku Islamaj (WR)

Baku Hajdari (WR)

 

Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015″- Atletika

Shqiperia do te perfaqesohet ne Lojerat I-ra Europiane “BAKU 2015″ ne sportin e Atletikes me 15 sportiste.
Ne keto lojera eshte i perfshire njekohesisht dhe Kampjonati Europian i Atletikes ( Liga 2-te dhe Liga 3-te)
Ne vazhdim skedat e tyre.

Baku Gega (AT)

 

Baku Urshini (AT)

Baku Stillo (AT)

 

Baku Qosja (AT)

Baku Burda (AT)

 

Baku Kellezi (AT)

 

Baku Kryezu (AT)

 

Baku Shestani (AT)

Baku Hoxha (AT)

 

Baku Mino (AT)

 

Baku Rrashi (AT)

 

Baku Hallunej (AT)

 

Baku Smajlaj (AT)

 

Baku Marashi (AT)

 

Baku Edison Muco (AT)