PROMOVIMI I PAKETES OLIMPIKE NR.4 “VLERAT”, 5 Mars 2015

libratPRESANTIMI PAKETA4

KOKSH në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit realizoi sot me datë 5 Mars 2014, promovimin e Paketes Olimpike nr.4, në praninë e Presidentit Bezhani, Zv. Ministres Znj. Nora Malaj, Drejtoreshës së Arsimit Parauniversitar, Znj. Zamira Gjini dhe Drejtorit të Sporteve Z. Vladimir Gjonaj.Gjithashtu ishin prezent anëtarë të Komitetit Ekzekutiv të KOKSH , të Akademisë Olimpike dhe Komisioneve që funksionojnë pranë KOKSH. Takimi u zhvillua me pjesëmarrjen e të gjithë përfaqësuesve të Drejtorive Arsimore Rajonale dhe Zyrave Arsimore të gjithë vendit.
Presidenti Bezhani dhe Zv. Malaj theksuan në fjalën e tyre rëndësinë e bashkëpunimit KOKSH MAS të konkretizuar me projektin e Paketës Olimpike nr.4, si dhe mundësitë më të mira që do të japë implemetimi i Paketës Olimpike 4 për përmirësimin e procesit të Edukimit Olimpik në shkolla.

Qëllimi kryesor i Paketa Olimpike është të japë njohuri mbi zhvillimin dhe historikun e Lojrave Olimpike , dhe vlerave edukative të lidhura me sportin, mjedisin, dhe shkencën.
Materialet e perzgjedhura dhe të punuara nga Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar janë ofruar nga Komiteti Olimpik Francez (EPS, Sport et Olympisme), nga Komiteti Olimpik Ndërkombëtar(IOC) dhe Muzeu Olimpik Ndërkombëtar.
Me anë të kësaj Pakete ne mundësojmë realizimin e objektivave tona:
- Përmirësimi i procesit të Edukimit Olimpik në shkolla
- Organizimi i Javës Olimpike si pjesë e kurrikulës në të gjitha shkollat e vendit, sipas të simboleve Olimpike dhe parimeve te Olimpizmit .
Suksesin e implementimit të Paketës e lidhim me rezultatet pozitive që do të ketë procesi i edukimit fizik në shkollë pasi programet e reja për planin e vitit akademik 2014-2015 përfshijnë rritjen e numrit të orëve të edukimin fizik në 3 orë në javë.

KOKSH ka nënshkruar tashmë një Marrëveshje Protokoll Bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit që përfshin edhe përmirësimin e Edukimit Olimpik në shkollë. Këto janë të gjitha elementet të cilat do të ndihmojë për zbatimin më të mirë të PO nr.4

Paketa përmban materialet e mëposhtme :
1. Libri i Mësuesit
2. Libri i punës i Nxënësit
3. Posterat tre modele : Respekti, Miqësia dhe Përsosmëria

Libri i Punës për Mësuesin është një material didaktik shumë i mirë pasi ka ide konkrete për realizimin e projekteve , duke spjeguar qëllime, burimet, përfitimet, realizimin e procesit mësimor dhe atë edukativ, etj. Libri eshte i ndertuar mbi bazen e 9 skedave dhe secila prej tyre

Kursi Teknik per Trajnere – Sporti i Harkut

Harku Kursi13

Ne kuader dhe mbeshtetje te politikave zhvilluese te sportit dhe promovimit te sporteve Olimpike qe nuk jane tradicionale ne Shqiperi, KOKSH ne mbeshtetje te Shoqates Shqiptare te Harkut, ne partneritet me Solidaritetin Olimpik dhe Federaten Boterore te Harkut, zhvilluan ne Shqiperi ne datat 23 Shkurt – 6 Mars 2015, Kurs Teknik per Trajnere ne kete sport. Ky kurs u drejtua nga eksperti i Federates Boterore e Harkut z. Massimo Giovannucci i cili eshte gjithashtu trajnues i trajnereve te Federates Italiane te Harkut. Ne kete kurs i cili ishte shume intensiv u trajnuan 20 pjesemarres te cilet vinin nga qytete te ndryshme te Shqiperise, madje e vecante ka qene edhe pjesemarrja e 4 perfaqesuesve te Federates se Harkut te Kosoves. Te gjithe pjesemarresit jane perpjekur gjate kursit te marrin dhe mesojne tekniken dhe metodologjine e dhene nga eksperti, por gjithashtu, nuk ka munguar entuziazmi dhe motivimi i grupit. Ne fund, pas 12 diteve me seanca praktike dhe teorike, sipas programit te Certifikates se Nivelit te pare per trajnere te Federates Boterore te Harkut. pjesemarresit i jane nenshtruar testimit praktik dhe teorik. Ndonese nje sport i ri ne Shqiperi, tashme eshte ngritur struktura e trajnereve per kete sport te cilet do te jene nje aset i mire per ta cuar kete sport perpara.

Harku Kursi03 Harku Kursi02

FORUMI i 1-rë i ASMC

Forumi 1 i ASMC

Ne kuader Kurseve te Administratoreve dhe Menaxhereve Sportive te organizuara nga KOKSH ne vite,  si pjese e planit te ngritjes dhe zhvillimit te burimeve njerezore ne fushen e sportit nepermjet:

  • KOMPAS (Kursi Olimpik i Menaxhimit dhe Administrimit Sportiv) dhe
  • ASMC (Kursi i Avancuar per Menaxhimin Sportiv)

Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar do te organizoje Forumin e pare  si pjese e vazhdimesise se kontributit dhe vlerave qe percon rrjeti i te diplomuarve ne keto kurse.

KOKSH fton te gjithe te diplomuarit ne Kurset e KOMPAS dhe ASMC te klikojne ne linkun me poshte dhe te konfirmojne pjesemarrjen e ne Forum.  http://goo.gl/forms/4JezXkVzTB

Forumi 1 i ASMC

 

Kurs Teknik per Trajnere ne sportin e Harkut

njoftim_29994

archery-aiming

Kurs Kualifikimi për Trajnerë në sportin e qitjes me Hark

Në datat 21 Shkurt – 4 Mars 2015, Shoqata Shqiptare e Harkut me mbështetjen e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar, Solidaritetit Olimpik dhe Federatës Botërore të Harkut do të zhvillojnë në Shqipëri:

“Kurs Teknik për Trajnerë në Sportin e qitjes me Hark”

Kursi do të zhvillohet sipas kritereve të kualifikimit të Federatës Botërore të Harkut – Niveli 1 – dhe për të drejtuar këtë kurs në Shqipëri, Federata Botërore e Harkut do të dërgojë ekspertin e saj.

Për të gjithë ata që janë të interesuar të projektojnë të ardhmen e tyre si instruktorë dhe trajnues në sportin e qitjes me hark që dëshirojnë të kenë të drejtën të ushtrojnë rolin e instruktorit, janë të ftuar të aplikojnë nëpërmjet formularit që mund ta gjeni në këtë link
https://drive.google.com/file/d/0B_q9OxkdO-T-WG1fcXBUZi1kM2M/view?usp=sharing

Për çdo pyetje apo informacion të mëtjeshëm, mund të na shkruani në adresën e e-mail archery.albania@gmail.com

Kriteret e kandidatëve për pjesëmarrjen në kurs:
• Të ketë njohuri dhe lidhje me fushën e sportit;
• Të ketë arsimin e lartë ose të jetë në proces studimi (përparësi do të kenë ata kandidatë që kanë arsim në fushën e Edukimit Fizik dhe Sportit);
• Të njohë një gjuhë të huaj (avantazh përbën njohja e gjuhës Angleze);
• Kandidatët që do të kenë të drejtë të ndjekin kursin duhet të jenë nën 35 vjeç
• Pas regjistrimit të aplikimit, kandidatët që do të përzgjidhen të vlefshëm në bazë të kritereve të kërkuara, do të kalojnë në proces interviste përpara se të marrin konfirmimin përfundimtar për të fituar të drejtën për të ndjekur kursin;
• Afati i fundit për aplikim është data 7 Shkurt 2015.

Kushtet e pjesëmarrjes në kurs

100% pjesëmarrje për të gjitha ditët e kursit nga data 21 Shkurt – 4 Mars 2015;
Angazhim për ndjekjen e seancave teorike dhe praktike;

Per me shume informacion kontaktoni ne adresen e e-mail archery.albania@gmail.com