Nis misioni vullnetar 9-mujor pranë KOKSH

DSC04368

Bashkëpunimi mes Komiteteve Olimpike anëtare të AFCNO vazhdon, dhe mua mu dha mundësia të jem një ndër vullnetarët e përzgjedhur për të kontribuar në zhvillimin e Sportit dhe Vlerave Olimpike, konkretisht në Shqipëri.
Emri im është Charles Turcas . Unë jam 23vjec , kam mbaruar studimet për tre vjet për Histori në Pantheon-Sorbonne University dhe pastaj Histori për televizion dhe radio për 2 vjet .
Jam shumë i apasionuar pas sportit dhe për këtë arsye tema ime e masterit ka të bëjë me të drejtat televizive të sportit dhe influenca e tyre tek të dyja , sport dhe televizion .
Gjatë këtyre viteve të studimeve , unë kam zhvilluar disa internshipe si gazetar në dy grupe të mëdha franceze mediatike të specializuara për sportin : në Canal+, dhe kanalin televiziv RMC/BFM TV në radio dhe televizion
Unë gjithashtu kam arritur të shkruaj disa shkrime lidhur me sportin për një gazetë si dhe një agjensi komunikimi. Në lidhje me disa eksperienca të mia pune , unë kam punuar vitin e fundit për një komani produksioni televiziv si asistent produksioni.

Pasioni im për sportin si dhe aftësitë të ndryshme që unë i kam mësuar dhe zhvilluar gjatë këtyre eksperiencave mendoj se do të jenë të dobishme gjatë mjsiionit tim prej nëntë muajsh në Shqipëri pranë KOKSH.

Ky project është ambicioz. Promovimi i Vlerave Olimpike në shkolla, zhvillimi i formateve për sportistë dhe trajnerë sipas programeve të Solidaritetit Olimpik, ndihmesa për bashkëpunimin mes Federatave Shqiptare të Sportit si dhe me ato ndërkombëtare – këto janë vetëm një pjesë e asaj që do të jetë puna ime në 9 muajt e ardhshëm në Tiranë.
Këto misione interesante do të mund të realizohen edhe në sajë të bashkëpunëtorëve të mi në Komitetin Olimpik Kombëtar Shqiptar, të cilët me pritjen e ngrohtë dhe entuziaste që më ofruan, 10-fishojnë motivimin tim për të përmbushur këto misione.

——-
The 9-months volunteering at the Albanian National Olympic Committee begins

The collaboration of many Olympic Committees members of the French-speaking Association of National Olympic Committees continues; and I, Charles Turcas, have the chance to be one of the volunteers
chosen to contribute at the development of sport and Olympic values, in Albania, in my case.
Let me introduce myself. I’m 23, I studied History for 3 years at Pantheon-Sorbonne University and then History of television and radio for 2 years.
I’m really passionnate about sport, that’s why my Master’s degree thesis dealt with television sports rights and their influence on both television and sport.
During these years of studying, I did some internships as a journalist in two of french majors group medias specialized in sports : at Canal +, a television channel and at RMC/BFM TV a radio and television
company.
I also achieved some writing related with sports for a newspaper and a communication agency.
Concerning my other work experiences, I worked last year for a television production company during 4 months as a production assistant.

My passion for Sport and the various skills I learned and developed during these experiences will be useful for this nine-months mission.

This project is ambitious. Promoting Olympic values in schools, developing formations for athletes and coaches according to the Olympic Solidarity program, helping the cooperation between the Albanian federations and with foreign federations as well; these are just a glimpse of my work during the next 9 months in Tirana.
These exciting missions will be accomplished thanks to my co-workers at the Albanian National Olympic Committees, who gave me a warm and enthusiastic welcome, which ten folds my motivation to fulfill my
missions.

—-

Les 9 mois de volontariat au Comité National Olympique Albanais commence

La collaboration entre de nombreux Comités Olympiques membres de l’Association Francophone des Comités Nationaux Olympiques se poursuit ; et moi, Charles Turcas, j’ai la chance d’être l’un des volontaires
choisis pour contribuer au développement du sport et des valeurs olympiques, en Albanie dans mon cas.
Commençons par une courte présentation. J’ai 23 ans, et mon parcours universitaire se résume par une Licence d’Histoire à la Sorbonne (Paris 1) puis un Master intitulé “Histoire et Audiovisuel”.
Ma passion pour le sport m’a conduit à écrire mon mémoire sur les droits sportifs télévisuels, et leur influence sur la télévision et les organisations sportives.
En parallèle, j’ai réalisé des stages dans deux des plus importants médias en France, à chaque fois au service des sports : à Canal + d’abord, puis au sein de la rédaction de RMC/BFM TV.
J’ai aussi écrit des articles liés au sport pour un journal (SPORTéco) et une agence de communication.
Ma dernière expérience professionnelle fut un stage de 4 mois au sein d’une société de production audiovisuelle, en tant qu’assistant de production.

Ma passion pour le Sport et les compétences que j’ai pu développer et acquérir pendant ces expériences variées me seront utiles tout au long de cette mission de 9 mois.

Le projet est ambitieux. Cela passe par la promotion des valeurs olympiques dans des écoles, mettre en place des formations pour les sportifs et entraîneurs grâce au programme de Solidarité Olympique,
favoriser la coopération des différentes fédérations albanaises entre elles, et avec les fédérations étrangères. Et ce n’est qu’un aperçu de mon travail pendant ces 9 prochains mois à Tirana.
Ces missions exaltantes seront réalisées grâce à l’aide précieuse de mes collègues au Comité National Olympique Albanais, qui m’ont réservé un accueil chaleureux et enthousiaste, ce qui décuple ma motivation à
bien remplir les tâches qui me seront confiées.

Jurgen Uldedaj, medalje bronzi ne Europian

Presidenti i Komitetit Olimpik Kombetar Shqiptar z. Viron Bezhani priti sot ne zyrat e KOKSH ekipin e boksit te te rinjve qe moren pjese ne Kampjonatin Europian te Bioksit per te Rinj, ne Zagreb.

Ne baze te shortit, dy boksieret shqiptar Jurgen Uldedaj dhe Rexhildo Zeneli kane hyre ne 8-teshen e pare, ne nje pjesemarrje prej mbi 300 boksiere ne kete aktivitete .
Boksieri Jurgen Uldedaj, ngjitet në podiumin e medaljeve në europianin dhe merr medaljen e bronzit per peshen 81 kg.

Kreu i KOKSH i dhuroi boksierit Jurgen Uldedaj Mirenjohjen e KOKSH per rezultatet e arritura ne kete kompeticion nderkombetar.
Ne fjalen e tij Bezhani theksoi se eshte nje nga politikat me prioritare te KOKSH zhvillimi dhe perkrahja e talenteve te reja.
Ai falenderoi te gjithe trajneret e boksit, Presidentin e Federates se boksit z. Leqejza , te cilet kane punuar fort per te arritur keto rezultate.
Nga ana tjeter KOKSH , premtoi Bezhani ka nisur menjehere perpjekjet per ti mundesuar ketyre sportisteve te talentuar trajnime ne nje qender stervitore jasht shtetit , me kushte dhe mundesi te nivelit te larte.

 

1 2

Projekti “SPORTI dhe EDUKIMI”

 

Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar mbështet me këtë projekt sportistët që të kombinojnë performancën e lartë sportive me edukimin duke i dhënë përgjigje pyetjes :

“Si munden sportistët  më të mirë të bashkojnë arritjet sportive të nivelit të lartë me arsimin dhe  karrierën,  për të realizuar kalimin e tyre nga sporti në tregun e punës, në një punë ku sportistët mund të tregojnë aftësitë e tyre për të kontribuar më tej në shoqëri”

Sportistët  duhet të  certifikohen për nivele  më të larta duke qenë :

•  më të përgatitur për tregun e punës,

•  të hapur për arsimim të mëtejshëm,

•  të përgatitur më mirë për një jetë të plotësuar brenda shoqërisë: si qytetar, në tregun e punës, dhe në familje,

 

Grupi synuar:     Sportistë elitar dhe talente të reja

 

Partnerët:             British Council dhe     Kolegji Harry Fultz

 

Metodologjia:    Kurse trajnimi

-         Projekti i KOKSH mbështetet nga  British Council për organizimin e kurseve ku do të  mësojnë bazat e gjuhës angleze me një program dedikuar fushës së sportit në përfundim të të cilët do të certifikohen me Certifikatë të njohur për nivelin përkatës. Me interes të vecantë është inserimi në këtë program i mësimit të  disa shprehive dhe aftësive të vecanta , sic është realizimi i prezantimeve personale me anë të CV apo me anë të  poëer point në situata të ndryshme

-         Kolegji Harry Fultz do të mundësoj organizimin e kurseve per rritjen e aftësive në përdorimin e pajisjeve teknologjike në programe të  nivelit të mesëm dhe të avancuar.

 

Benefite direkte

Në përfundim të secilit kurs pjesëmarrësit do të testohen dhe do të certifikohen me Certifikatë të njohur për nivelin përkatës.

 

Kriteret dhe dokumentacioni 

Janë të ftuar të gjithë sportistë dhe trajnerë që plotësojnë kriteret  e mëposhtme të kontaktojnë në KOKSH për të qenë pjesë e realizimit të kësaj inisiative dhe të plotësojnë dokumentacionin:

  1. Mosha 18 deri 35 vjec;(kopje kartë identiteti)
  2. Letër kërkesë përsonale ku shpreh interesin për të ndjekur njërin nga kurset;
  3. CV personale sportive , ku duhet të tregoj eksperiencat e  pjesëmarrjeve  në aktivitete ndërkombëtare;
  4. Letër  kërkesë nga federata përkatëse në të cilën miratohet kandidatura  për tu përfshirë në këtë projekt;
  5. Nëse vazhdon studimet  duhet të sjellë vërtetim e shkollës, nëse ka mbaruar studimet duhet të paraqesë dipllomën e shkollës;

 

 Procedura :

  1. Individët që kanë aplikuar do të paraqiten për procedurat e para të testimit të organizuar nga partnerët, në datat që do të publikohen;
  2. Fituesit e këtij testimi do të nënshkruajnë një Marrveshje Individuale me KOKSH në lidhje me të drejtat dhe detyrat për ndjekjen e këtij kursi. Bëhet e ditur se është e detyrushme ndjekja me dy seanca në javë të secilit nga kurset, por do të lihet e lirë mundësia për të vendosur mbi oraret në grup, duke u dhënë mundësi të mos pengohen në oraret e tyre të stërvitjes;
  3. Individët fitues në momentin e nënshkrimit duhet të paguajnë një garanci prej 200 euro për kursin e gjuhës , ndërsa për kursin e kompjuterit 100 euro,  garanci kjo e cila do tju kthehet mbrapsht në momentin e marrjes së Certifikatës pas përfundimit të kursit.

 

 Informacione të tjera:

Kursi i gjuhës zgjat rreth 6 muaj deri në përfundim të tij , përshi dhe dhënien e provimit përfundimtar dhe marrjen e certifikatës, me frekuentim dy seanca në javë.

Kursi i informatikës zgjat rreth 3 muaj, pasi përfshin  20 seanca, me frekuentim dy herë në javë.

 

Afati i regjistrimit :     deri me 10 Dhjetor 2014

 

Ju mirëpresim të na kontaktoni:

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar

Tel:   +35542235249

Fax:  +35542240565

email:         eda.caushi@nocalbania.org

Kosova tashme pjese e Familjes Olimpike, pasi merr zyrtarisht njohjen e perkoheshme te Komiteti Olimpik Nderkombetar

IOC njohje e Kosoves

Dje Komiteti Ekzekutiv i Komitetit Olimpik Ndekombetar (IOC) ne mbledhjen e tij te dates 22.10.2014 ka shqyrtuar dosjen per njohjen e Komitetit Olimpik te Kosoves.

Komiteti Ekzekutiv i IOC ka vleresuar se kriteret per njohje ne baze te Kartes Olimpike jane plotesuar nga Komiteti Olimpik i Kosoves. Keto perfshijne kriteret sportive dhe teknike, ashtu si dhe perkufizimin e “shtet” percaktuar ne Nenin 30.1 – “nje shtet i pavaruar i njohur nga komuniteti nderkombetar.” Kosoven e njohin 108 shtete nga 193 anetare te Kombeve te Bashkuara.

Vendimi i djeshem i marre nga Komiteti Ekzekutiv i IOC  eshte i gjithi nje vendim ne interes te sportisteve ne Kosove dhe per te shmangur cdo pasiguri qe ata mund te kene. Ky vendim do ti lejoje ata te marrin pjese ne aktivitetet kualifikuese per Lojrat Olimpike Rio 2016 dhe gjithashtu ne edicionet e ardhshme te Lojrave – thuhet ne komunikaten e IOC (www.olympic.org)

Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar i uron Komitetin Olimpik te Kosoves mireseardhjen ne Familjen e madhe Olimpike dhe falenderon Komitetin Olimpik Nerkombetar per nje vendim te tille.

Ky eshte nje vendim i merituar per komunitetin sportiv te Kosoves dhe Levizjen Olimpike , pasi per shume vite kane treguar per potencialin e sportisteve te talentuar por qe nuk kane patur mundesine te marrin pjese ne Lojra Olimpike.

Gjithashtu eshte i merituar pasi tashme eshte nje kohe e konsiderushme qe komuniteti sporitv dhe institucionet sportive te Kosoves jane te maturuara pergjate ketij procesi sfidues per njohjen dhe prezantimin e sportisteve kosovar ne aktivitetet nderkombetare. Fatmiresisht pergjate ketij procesi jane anetaresuar ne Federatat Nderkombetare 13 sporte Olimpike nga te cilat Pingpongu, Harku, Judo, Lundrimi, Peshengritja dhe Pentathloni modern jane anetare me te drejta te plota, ndersa Mundja, Boksi, Curling, Taekwondo, Gjimnanstika, Skite dhe Hendbolli jane anetare me njohje te perkoheshme.

Ne mbeshtesim Komitetin Olimpik te Kosoves per marjen e  statusit te perkohshem dhe shpresojme e urojme ne marrjen e  vendimit pozitiv nga ana e IOC ne muajin Dhjetor 2014 per njohje te plote te Kosoves.

Filluan regjistrimet për Kursin 3 ditor për Administratorë Sportivë / 12-14 Nëntor 2014

sport-administration-manual

Kurs për Administratorë Sportivë (3 ditorë)

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar, në vijimësi të angazhimit të tij për zhvillimin e kapaciteteve njerëzorenëpërmjet trajnimit, me synim përmirësimin me njohuri, të burimeve njerëzore që operojnë në fushën e sportit apo japin kontribut në Federatat ose Shoqatat/Klubet Sportive, do të realizojë kursin e tretë për Administratorët Sportivë për vitin 2014.

  • Kursi III – organizohet në datat 12-14 Nëntor 2014 ( Formulari aplikimit)

  • Për regjistrimin, shkarkoni formularin e aplikimit, plotesojeni atë dhe dergojeni atë në adresën e-mail kliton.muca@nocalbania.org.al

Pjesëmarrja në këtë nivel kursi, është një kusht i domosdoshëm për ata persona që janë të interesuar dhe dëshirojnë të ndjekin Kursin e Avancuar për Menaxhimin Sportiv (ASMC ) që organizohet nga KOKSH. 

Mqns ASMC e radhës është planifikuar të fillojë në muajin Mars 2015, ky kurs 3 ditor, është mundësia e fundit për të plotësuar këtë kriter për të patur mundësinë  e aplikimit për ASMC 3 . 

 

Kush mund të marrë pjesë?

Ky kurs synon pjesëmarrjen e anëtarëve e bordit/kryesisë ose stafit me pagesë të Federatave sportive por edhe anëtarët e bordeve të shoqatave ose klubeve sportive të cilat janë anëtare të Federatave Spotive. Gjithashtu janë të ftuar të marrin pjesë edhe ata individë

DEKLARATE

Komiteti Olimpik Kombëtar Shqiptar dënon aktet e dhunës të shfaqura në stadiumin “Partizani” të Beogradit, ku u luajt ndeshja eliminatore e Kampionatit Europian të Futbollit midis përfaqësuesve të Serbisë dhe Shqipërisë. Skena të tilla dhune janë të papranueshme në sport dhe nuk kanë asgjë të përbashkët me “Fair Play” aq të nevojshëm sot në mjediset sportive. Në fushën e blertë u shfaqën skena të ndaluara dhe që nuk duhet të përsëriten më. Një grup huliganësh nuk mund të bëhen protagonist negativ në një fushë të blertë ku luhet futboll dhe ku duhet të mbizotërojë respekti. Askush nuk ka të drejtë të cënojë, të prekë dhe të fyejë të gjithë ata që zbresin në fushë për të dhuruar një spektakël sportiv.

Këto veprime dhune që mbrëmë cënuan rëndë jetën e futbollistëve dhe delegacionit shqiptar, KOKSH i dënon me forcë ato dhe prêt që UEFA të bëjë një hetim të plotë dhe të drejtë  të ngjarjes si dhe të marrë masat përkatëse për të dënuar përgjegjësit.KOKSH-i mbështet dhe këmbëngul me forcë në përhapjen e parimeve bazë të olimpizmit, për të ndalur çdo lloj racizmi, duke kërkuar më shumë respekt dhe “Fair Play”,për të njohur dhe konsideruar sportin dhe si një mjet zbavitës.

KOKSH-i mbështet në çdo aspekt vendimet e Federatën Shqiptare të Futbollit në zbardhjen e kësaj ngjarje të rëndë e të shëmtuar dhe falënderon të gjithë delegacionin shqiptar, përfshirë edhe të ftuarit e mediat nga Shqipëria, që nuk ranë pre e provokimeve. Ato skena dhune nuk kanë lidhje me futbollin dhe sportin, ndaj të gjithë duhet të luftojnë për të ndalur që kjo situatë të përsëritet në të ardhmen.

Ju faleminderit Ekipit kuq e zi që na bënë të ndihemi krenar për lojën dhe qëndrimin!

Viron BEZHANI

PRESIDENT I KOKSH