Dita Olimpike ALBANIA 2016

posteri-javet

Edhe Shqiperia si gjithe Levizja Olimpike sot feston DITEN OLIMPIKE . Konceptet Leviz , Meso, Zbulo jane njohur dhe realzuar nga te gjitha shkollat e vendit qe realizuan Javet Olimpike ne shkolla. Suksesi kesaj dite ishte te mesojm te behemi aktiv dhe te perfitojme te gjitha dobite qe sjell sporti per nje jete te shendetshme , nje jete sociale me te mire dhe aktiv ne cdo aspekt

 

posteri-javet

Java Olimpike / Olympic Week in ALBANIA

DO2016 (5)

Java Olimpike në Shqipëri

Programi Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar “Edukimi Olimpik në Shkollë 2016” , i cili është një program edukativ me qëllim promovimin e Vlerave Olimpike dhe integron plotësisht tre konceptet: Lëviz, Mëso dhe Zbulo, u realizua në tre faza

Faza e I-rë: Seminar mbi Edukimin Olimpik, 23 Mars 2016

Më 23 Mars 2016, Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar organizoi në Durrës, një seminar mbi Edukimin Olimpik, ku morrën pjesë rreth  95 persona  përfaqësues të Drejtorive Arsimore Rajonale, Zyrave Arsimore, Qendrave Kulturore të Fëmijëve  dhe mësuesit e edukimit fizik. Ata erdhën nga e gjithë Shqipëria për të marrë pjesë në këtë seminar i cili synonte sigurimin e informacionit mbi modelet më të mira të organizimit të aktiviteteve shkollore për Javën Olimpike dhe implementimin e Paketës Olimpike 4.

Pas këtij takimi, përfaqësues të Drejtorive Arsimore Rajonale kanë organizuan trajnimet e mësuesëve të Edukimit Fizik për të përcjellë informacionin brenda rrethit të tyre.

Faza e II-të: Një grup mësuesis të Edukimit Fizik  vizituar Akademinë Olimpike Ndërkombëtare , në Olimpia, vendlindjen  e Lojërave Olimpike, 1 Prill 2016

Falë një nisme të Komisionit Sport për të Gjithë, pranë  Komiteti Olimpik Kombetar Shqiptar një grup prej rreth 30 mësues të edukimit fizik ishin të ftuar në Olimpia, qyteti simbolik i Olimpizmit. Për disa ditë, ata vizituan

Vizit ne Akademinë Olimpike Ndërkombëtare

VIZITA NE AKADEMINE OLIMPIKE  NDËRKOMBËTARE

Me iniciativën e Komitetit Olimpik Kombëtar Shqiptar dhe Komisionit Sporti për të Gjithë , një grup prej tridhjetë mësues të edukimit fizike vizitoi Akademinë Olimpik Ndërkombëtar (IOA) në Olimpia. Programi perfshinte  njohje me historikun e Akademise, ekspozita e ” Athinë 2004″ dhe  vizitë ne muzeun dhe sitin arkeologjik të Olimpias. Pjese e programit ishte dhe organizimi i lojrave  volejboll, basketboll, tenis dhe pingpong ne ambjentet sportive te Akademise Olimpike, aktivitete keto te zhvilluara ndermjet mesuesve  në një atmosferë të mirekuptimit dhe të lojës së ndershme!

———————————————————————————————————

VISIT OF THE INTERNATIONAL OLYMPIC ACADEMY

Thanks to an initiative led by the Albanian NOC and the Sports for all Commission, around 30 physical education teachers were invited to the International Olympic Academy in Olympia.

At the agenda of the visit: presentation of the IOA, the exhibition “Athens 2004” and visit of the museum and archeological site of Olympia.

On the sidelines of these activities, the teachers also took the opportunity to compete on the fields on the Academy. Under the Greek sun, volleyball, basketball, tennis and table tennis contests took place in a spirit of conviviality and fair-play!

———————————————————————————————————

VISITE DE L’ACADEMIE INTERNATIONALE OLYMPIQUE

A l’initiative du Comité National Olympique Albanais et de la Commission du Sport pour tous, une délégation de 30 professeurs de sport s’est rendue à l’Académie Internationale Olympique (AIO), à Olympie.

Au programme: présentation de l’AIO, de l’exposition « Athènes 2004 » et visite du musée et site archéologique d’Olympie.

Les professeurs ont également profité de leur séjour pour s’affronter sur les terrains de l’Académie. Sous le soleil grec, des compétitions de volleyball, basketball, tennis et tennis de table se sont déroulés dans une ambiance de convivialité et de fair-play !

Al-Group-2 Al-Group-3 Group-IOA-2 Group-IOA Group-Sport Staff-1 Staff-2

Seminar mbi Edukimin Olimpik

Koksh realizoj  me date 23 Mars 2015, ne ambjentet e Hotel Bleart Seminarin mbi Edukimin Olimpik ne te cilin moren pjese rreth 95 persona perfaqesues te Drejtorive Arsimore Rajonale, Zyrat Arsimore, Qendrat Kulturore te Femijeve dhe mesues te Edukimit Fizik nga i gjithe vendi.

Ky seminar kishte theksin ne procesin e implementimit te Paketes Olimpike 4 si dhe masivizimin e aktiviteteve te Javes Olimpike ne shkolla per vitin 2016.

Koksh ka realizuar prodhimin e 2000 cope Paketave Olimpike  te cilat jane shpernadre ne 1800  shkola 9- vjecare ne vend.

Koksh ka realizur gjate vitit te kaluar ne periudhen Mars-Qershor procesin e shperndarjes se paketave Olimpike dhe trajnimin e rreth 450 mesuesve te edukimit fizik ne 6 qarqe te vendit : Tirane, Durres, Lezhe, Vlore, Elbasan, Shkoder

Si pasoje e ketij procesi pati nje numer shume te madh shkollash qe realizuan Javet Olimpike ashtu si dhe shume Dite Olimpike qe jane shnderruar ne aktivitete sportive festive ne qendra te qyteteve si Durresi , Lezha , Permeti, Shkodra etj

Ne  kete seminar KOKSH kishte perzgjedhur kater  prezantime te cilat treguan eksperiencat me te mira te organizimit te punes per Javen Olimpike ne tre nivele:

  • Organizimi i Punes nga Drejtoria Arsimore( DAR Shkoder)  dhe Zyra Arsimore (ZA Lushnje)
  • Organizimi i Dites Olimpike ne nivel qyteti ( QKF Durres)
  • Organizimi i Javes Olimpike  ne shkolle ( Projekte Mini Olimpiada ne shkolle-Projekt i Paketes Olimpike

Gjithashtu nga KOKSH u prezantuan modelet dhe materialet e reja te Koncepteve te Dites Olimpike 2016. Pese materiale te reja ne forme mini loje ne grupe dhe kuize jane vene ne dispozicion te gjithe mesuesve te edukimin fizik, materiale  te cilat jane tashme ne faqen e webit te KOKSH nen seksionin Edukimi Olimpik

http://nocalbania.org/dokumenta/edukimi-olimpik/

Pjese e rendesishme e ketij seminari ishte dhe plotesimi i nje pyetesori nga pjesemarresit ne te cilin ne pjesen e pare u mblodhen opinionet  e tyre mbi rendesine  dhe efektivitetn e materialeve te Paketes Olimpike ndersa ne pjesen e dyte opinionet e tyre per mundsite dhe afatet e realizimit te Diteve Olimpike. informacionet ne kete pyetesor KOKSH i konsideron si mjaft te endsishme pasi do te ndihmojne ne permirsimin e punes me materiale te tjera shtese ne ndihme te mesuesve dhe gjithahstu do te mund te ndertojme nje kalendar per organizimin e Diteve Olimpike ne te gjithe vendin per vitin 2016.

  

Seminar on Olympic Education

On the 23rd of March 2016, the Albanian National Olympic Committee organized, in Durres at the Bleart Hotel, a seminar on Olympic education. About 95 people representing Regional Education Directorates, Education Offices, Children Cultural Centers and physical education teachers were present at this event. They came from all over Albania to attend this seminar which aimed at providing information on the implementation of the Olympic package 4 and the organization of school activities for the Olympic week.

The NOC produced 2000 pieces of the Olympic package and distributed 1800 of them to different school in the country. Moreover, between March and June last year, the Albanian NOC did not only deliver the packages, but also trained 450 physical education teachers in six different regions of the country: Tirana, Durres, Lezha, Vlora, Elbasan and Shkodra.

As a result, a large number of schools organized festive sports activities in the framework of the Olympic Week and Olympic day 2015. It took place in the city center of Durres, Lezha, Permet, Shkodra, etc.

During the seminar, the NOC presented four cases which showed the best way to organize events for the Olympic Week at three different levels:

  • The Labour Organization of the Department of Education (DAR Shkodra) and the Education office (ZA Lushnje);
  • The organization of the Olympic Day at the city level (FCC Durres);
  • The organization of the Olympic Week in school (school projects Mini Olympics – Olympic Project Package).

In addition, the Albanian NOC also presented the five new materials related to the organization Olympic Day 2016. Amongst the materials, which are now available to all physical education teachers, there are mini-games, quizzes, etc. All materials are already online, you can find it on the web site of the NOC under the section Olympic Education.

www.nocalbania.org.al/dokumenta/edukimi-olimpik

Another crucial part of the seminar was the completion of a questionnaire by the participants. It was divided into two sections: the first one centered on the importance and effectiveness of the Olympic package, the second part focused on the possibilities and limits of the realization the 2016 Olympic Day. The information that the NOC will gather thanks to this questionnaire are of high importance as it will help improving the content of the coming materials on the organization of the Olympic Day 2016.

foto 1

foto2

foto 3

4

5

6

7

8

9

10

11

12